Asker Seilforening

Asker Seilforening er en av Norges mest aktive seilforeninger og holder til på Blakstadtangen litt utenfor Asker Sentrum. Her har klubben holdt til siden 1932. Foreningen har også Norges mest aktive feva-miljø.

I sesong 2013 har Asker stått for første Havfonn Cup og den årlige Askeroptimisten.

Data per 2013:

Klubbbåter – Klubben leier ut 6 klubbbåter, itillegg er det tre private fevaer. Dette gir et bra felt på tirsdags-regattaer.

Seilere – Tilsammen stiller klubben med 26 feva-seiler, av de er det 16 regattaseilere (full pot) og 10 rekrutter. Av disse 26 seilerne er 6 jenter og 20 gutter.

Treninger – Regattagruppen trener torsdager + tirsdagsregatta. Rekruttgruppen trener mandag og onsdag. Begge gruppene har to engasjerte og flinke feva-trenere med masse erfaring.

Deltagelse – Det er stor deltagelse fra feva-seilerne i Asker på regattaer. Halve feltet er Asker-seilere og hele 13 stykker møtte opp på NM og 16 stykker (alle i regattagruppen) har deltatt i Havfonn Cupen. På årets pinseleir i Tønsberg var alle båtene i bruk (klubbbåter og private).

Internasjonal deltagelse – Hele 6 stykker deltok i VM i Italia fra Asker.

For mer informasjon om klubbens tilbud og informasjon om neste sesong se Asker Seilforenings hjemme sider her.

Legg igjen en kommentar