Info til feva-klubber

Til alle feva-klubber.

Vi i klasseklubben ønsker å samle så mange feva-klubber og informasjon fra klubbene på ett sted. Sesongen 2014 vil det stå i hovedfokus å gjøre feva.no til en nasjonal hjemmesiden for RS Feva seiling i Norge. 

Er ikke du på listen over seilforeninger eller ønske å gi mer informasjon til seilerne så ta gjerne kontakt og fyll ut skjema under samtidig som du sender inn forespørsel til feva-admin: rsfevanorway@gmail.com

  • Hvor mange RS Fevaer har klubben?
  • Hvor mange feva-seilere? (Jenter og gutter)
  • Hvor mange aktive regatta-seilere (feva)?
  • Hvor mange nybegynnere (feva)? 
  • Hvor ofte trener regatta-gruppen? (Ink. Tirsdagsregatta, onsdagsregatta ol.)
  • Hvor ofte trener nybegynner-gruppen?
  • Hvor mange feva-trenere har dere? 
  • Hadde dere seilere som deltok i NM 2013?
  • Har dere seilere som har deltatt i Havfonn Cup 2013? 
  • Har dere seilere som deltok på pinseleir 2013 (gjelder begge regioner)? 

Legg igjen en kommentar