Innkalling til årsmøte 2013

Norsk RS Feva Klasse Klubb innkaller med dette til RS Feva årsmøte lørdag 18. mai kl. 18:00 til 19:00. Årsmøtet avholdes på Fjærholmen, Tønsberg i forbindelse med Pinseleir. Vi møtes ved opplagsplass for RS Feva for en kort gjennomgang.

Om været ikke tillater å være ute, så finner vi ett sted inne. Dette blir det informert om på oppslagstavle og på facebook gruppen til klasseklubben.

Saksliste:

Konstituering av Årsmøte

a) Godkjenning av innkallingen og sakslisten – Allan

b) Valg av møteleder og referent  – Allan

c) Orientering om klubbens aktiviteter siden sistepinseleier – Allan

 • Norsk RS Feva Klasse Klubb – Organisasjon og styre – Allan
 • Terminliste og nationale aktiviteter – Allan
 • Kommunikasjon med seilere og klubber – Anne
 • Økonomi og budsjett – Pål
 • Seiler- og båtregister – Per Christian
 • Sponsorer

Støtte fra Havfonn. Hva er gjort og forslag til videre arbeid med disse midler.

Innspill fra Årsmøte til hva som kan gjøres videre – Per Christian

 • Klasseregler for RS Feva – Per Christian
 • Ranking regler Havfonn Cup – Per Christian

d) Valg av Styremedlemmer – kandidater blir foreslått av styret. Styret skal bestå av 3 – 5 representanter og velges hvert år. Det er ønskelig at styremedlemmer bidrar over flere år for å bevare kontinuitet i arbeidet. Valg av styre representanter skal gjennomføres under årsmøte og alle styremedlemmer står på valg hvert år.

Medlemmer i Styret bør representere klubber spredd over hele landet. Det er derfor ett krav til klubber som har mer en 5 båter at de må bidra med kandidater til valg av styre under årsmøtet.

Dagens RS Feva Klasse klubb styre er under konstituering med følgende medlemmer for 2013:

 • Leder Allan Bjørnstad, Asker Seilforening
 • Styremedlem Ungdoms representant Andrea Hovland Dalseg, Oslo Seilforening
 • Styremedlem Kommunikasjons Ansvarlig Anne Wichstrøm, Bærum Seilforening
 • Styremedlem Økonomi ansvarlig Pål Stiansen, Asker Seilforening
 • Observatør og Representant fra NFS Per Christian Bordal, NSF
 • Styret foreslår att Pål og Allan sitter videre for å få kontinuitet. Per Christian er fortsatt med som observatør. Det er ønske om å få inn en ny ungdomsrepresentant og 2 nye styre medlemmer. Vi velger dette på Pinseleier. Vi håper å ha kandidater klare før møtet.

e) Annet:

Forslag som ønskes behandlet må være undertegnede ihende innen Fredag 17. Mai kl 18:00 – epost-adresse: fevaklubben.norge@gmail.com

Alle sakspapirer vil være tilgjengelige på klubbenshjemmeside www.feva.nosenest 2 uker etter årsmøtet. Oslo, 13.05.13 for RS Feva klubbens styre

Allan Bjørnstad Styreleder

Innkalling blir distribuert via www.feva.no, Facebook og Email til klubb kontakter.

You may also like...