Klart for årets siste Havfonn Cup

Etter en fin Havfonn Cup i Bærum med mye bra seiling forrige lørdag, er det nå klappet og klart for den siste Havfonncupen. Datoen er 22-23 september og stedet er Tønsberg!

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra hyggelig er at det kommer to lag fra Tromsø. Til nå har Havfonn Cupen kun hatt deltagere fra Østlandet, men i Tønsberg blir det altså deltagelse fra verdens nordligste Feva seilere. Vi ønkser selvsagt også Vestlandsmiljøet og Trøndelagsmiljøet hjertlig velkommen!!

Lørdag kommer Eivind Melleby for å hjelpe alle Feva seilere. Eivind er en av verdens dyktigste seilere, og kom nylig hjem fra London OL med en 4. plass i Star klassen. Eivind har alltid vært en ekstremt god strateg og taktikker på banen – han finner stort sett altid den korteste og/eller raskeste veien til mål. Han vil fortelle litt om hvordan han forbereder seg ute på banen, og hva man skal fokusere på underveis. Havfonn har også støttet Eivinds seilkarriere, og han ønsker nå å dele noe av sin kunnskap med andre «Havfonn-seilere».

Info om arrangementet finner man her:Invitasjon Havfonn Cup IV

Søndag blir det premieutdeling for sammenlagt Havfonn Cup. Husk at Havfonn gir et sett med nye Feva seil til den foreningen som  har seilere med i flest enkeltseilaser gjennom alle 4 Havfonn Cupene!!

Det har hersket litt tvil om antall stryk når sammenlagtlisten skal regnes ut. Etter en rådslagning med de største klubbene, har vi funnet ut at man følger «standard proserdyre» når det gjelder antall stryk. Dvs at ved 5 enkletseilaser strykes 1, ved 10 seilte enkletseilaser styrkes 2, ved 15 seilte enkeltseilaser strykes 3, og ved 20 seilte enkeltseilaser strykes 4 . Ingen flere stryk etter dette. Til nå er det seilt 14 enkeltseilaser i Havfonn Cup.

You may also like...