Klasse regler

Disse klasse regler er et kort utdrag av de mest interessante reglene oversatt fra engelsk.
De engelske reglene er de totalt gjeldene klasseregler. Det er ikke forventet att alle har lest all informasjon her.

De fulle engelske klasse regler finner man her:
http://www.sailing.org/tools/documents/FEV2012CR05032012-[12238].pdf.

Oversettelsen er tilpasset norske forhold og beskriver de viktigste ting som gjelder i hverdagen for våre RS Feva seilere.

C3.1 Begge seilere skal til en hver tid seile med redningsvest, med minimum 50 N oppdrift.

C3.2 Det skal ikke seiles med klær for og oppnå en vektøkning når disse blir våte. Samme gjelder med andre metoder for og oppnå en vektøkning (f.eks vann som flyttbar balast)

C5.1 Følgende utstyr kan brukes/monteres ombord:
a) Kompass og startklokke.
b) Kart
c) Festeanordninger til sikkerhetsutstyr
d) Festeanordninger for å kunne ta med mat og drikke
e) Slepeline

C7.1 Det er lov og rubbe og polere skroget.

C7.2 Ved bytte av deler bør ikke følgende deler komme fra produsenten:

  • Blokker, cleats, vaker, vantjustering/hullplater for justering av rigg, kullseilingslinene under ripa på båten, ristropper, alt av tau til feste av div riggdeler, strikker, sjakler, svivler, lokk.
  • For at båten skal regnes som den ISAF godkjente entype klassen RS Feva, må resten av utstyret/delene komme fra leverandøren.

C8.1 Kjøen skal festes til båten med en strikk eller et tau som hindrer kjølen og skli ut ved
kullseiling.

C8.2 Ror og kjøl kan rubbes og poleres.

C8.3 Rorforlengeren kan byttes ut (må ikke komme fra leverandør)

C9.1 Alt tauverk på riggen kan byttes ut med annet tauverk med samme funksjon.

C9.2
a) Vakere, windex etc kan brukes – så mange man vil.
b) Man kan lage en ekstra utveksling på storseilskjøtet.
c) Man kan lage en ”jibbestropp” festet i bommen med en ring i nedre endre som storseilskjøtet
løper igjennom.
d) Kicken kan ha en utveksling på maks 6:1.
e) Uthalet kan ha en utveksling på maks 8:1 og cunninghamen maks utveksling 4:1.
f) Fokkefallet kan ha en utveksling på maks 3:1
g) Blokken til gennakerskjøtet kan være en type tikketalje eller løpe fritt (som standard)

C9.3 Gennakerspydet skal være trukket helt inn i båten utenom når gennakeren brukes.

C9.4 Maljen bakerst på storseilet skal være feset mot bommen enten med metallring, velkrobånd eller tau.

C10. Gennakerne skal skjøtes i le – dvs at man ikke kan ”spri” gennakeren på lens.

Legg igjen en kommentar