Klasseklubben

Klasseklubben skal fremme RS Feva seiling i Norge ved å oppmuntre til lokal, nasjonal og internasjonal seiling. Videre skal klasseklubben bidra til etablering og utvikling av gode og inkluderende RS Feva miljøer i seilforeningene, samt forestå informasjonsutveksling mellom NSF, seilerne, nasjonal og internasjonal klassemyndighet.

Klasseklubben skal ved arrangement av Norgesmesterskap, Nordisk Mesterskap eller store internasjonale regattaer i Norge, samarbeide med NSF’s tekniske komite og arrangerende myndighet (forening) om opplegget og gjennomføringen av den tekniske kontrollen. Klasseklubben skal videre medvirke til arrangement av Norges Cup.
Klasseklubben er ansvarlig for påmelding til internasjonale mesterskap/regattaer der hvor det finnes nasjonale kvoter for deltagelse eller hvor arrangerende myndighet krever dette, eller hvor dette ikke er tillagt NSF. Klasseklubben gir melding til NSF om deltagelse og resultater fra internasjonale mesterskap og regattaer.

Formål med ett nasjonalt styre å samle representanter fra klubber med RS Feva båter. Styret er ansvarlig for å utarbeidet Klasse Regler, båt register og National Termin liste.

Styret skal bestå av 3 – 5 representanter og velges hvert år. Det er ønskelig at styre medlemmer bidrar over flere år for å bevare kontinuitet i arbeidet. Valg av styre representanter skal gjennomføres under årsmøte og alle styremedlemmer står på valg hvert år.

Medlemmer i Styret bør representere klubber spredd over hele landet. Det er derfor være ett krav til klubber som har mer en 5 båter at de må bidra med kandidater til valg av styre under årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv, men bør inneholde:

 • Leder
 • Styremedlem Ungdoms representant
 • Styremedlem Kommunikasjons Ansvarlig
 • Styremedlem Økonomi ansvarlig
 • Styremedlem Aktivitets og sportslig ansvarlig
 • Observatør og Representant fra NFS deltar i styret ved behov

RS Feva Klasse klubb er under konstituering med følgende medlemmer for 2013:

 • Leder Allan Bjørnstad, Asker Seilforening
 • Styremedlem Ungdoms representant Carl Hermann Corneliussen , Asker Seilforening
 • Styremedlem Kommunikasjons Ansvarlig Anne Wichstrøm, Bærum Seilforening
 • Styremedlem Økonomi ansvarlig Pål Stiansen, Asker Seilforening
 • Observatør og Representant fra NFS Per Christian Bordal, Moss Seilforening og NSF

Legg igjen en kommentar