«kunngjøring» Havfonn cup 2 i Risør

 

KUNNGJØRING

NC/ HAVFONN CUP 2

for

RS FEVA

02– 03. Juni 2012

RISØR   SEILFORENING

Risør Seilforening har herved gleden av å invitere til NC/ Havfonn Cup 2.

Risør Seilforening holder til på Finnøya like utenfor Risør, hvor vi har et seilanlegg: klubbhus med overnattingsplass til 40 personer, garderober med dusj, brygger og opplagsplass for joller. På fastlandet sjøsettes båtene på Sagjordet, Kranveien 62, øst for sentrum. Regattabanen vil være på Østerfjorden.

Regler

1.1 Kappseilasen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsbestemmelsene.

1.2 Norges seilforbund`s generelle og spesielle regler for Norgescup og Norges Idrettsforbunds bestemmelser for deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde.

1.3 Klasseklubbens spesielle bestemmelser for Norgescup vil gjelde.

1.4 Appendix P gjelder for RS Feva.

Reklame

Reklame tillates i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF´s reklameregler. Arrangementet er klassifisert i kategori C.

Båten kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet i henhold til ISAF regulations.

Rett til å delta

Båter som oppfyller klassens krav for regattadeltakelse og har gyldig forsikring og gyldig NSF lisens, der det er nødvendig, kan delta.

Gebyrer

Startkontingent er kr 500,- pr båt.

Påmelding

Påmeldingsfrist er den 29. Mai 2012, og påmelding skjer til:

Hanne Kraft-Johanssen, hanne@risoradvokatene.no

Startkontingent  kr.500.- pr båt og eventuell overnatting betales inn på Risør seilforenings bankkonto nummer: 2860 19 00167.

Husk å merke innbetalingen med: Havfonn Cup, seilforening, båtnummer og navn. Ta med kvittering ved fremmøte!

Registrering

Registrering skjer på Finnøya. Ved registrering forevises lisens og gyldig forsikringsbevis. Deltakere som benytter reklame på båt eller utstyr må fremvise gyldig reklamelisens i henhold til NSF`s reklameregler. Seilere med ”særskilt risiko” skal underrette arrangøren om dette.

Tidsplan

Fredag 01.06:      Kl. 19:00 – 21:00 Registrering

Lørdag 02.06:      Kl. 08:00 – 10:00 Registrering

Lørdag 02.06:      Kl. 11:00             Første varselsignal

Søndag 03.06:     Kl. 11:00             Første varselsignal

Ingen varselsignal etter kl 15:00 søndag.

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser vil bli utdelt ved registrering.

Poengberegning

Poengberegning vil være i henhold til Appendiks A –poengberegning A4.1. Lavpoengsystem. Når 3 eller færre seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale poengsum. Når 4-7 seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng som kan strykes. Når 8 eller flere seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale poengsum minus dens to dårligste poeng som kan strykes.

 Premier

Det vil bli foretatt 1/3 premiering i følge klassens NC regler.

Ansvarsfraskrivelse

Deltakerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 i kappseilingsreglene: Avgjørelse om å kappseile: Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

 Kontaktpersoner

Erik Mathisen               48 30 30 30 – erik@handymann.as Arrangement

Hanne Kraft-Johanssen 40 60 95 53 – hanne@risoradvokatene.no Arrangement

Fritz Lundberg              91 53 72 17 – fritz.lundberg@risore.no    Regatta

 

 

VELKOMMEN TIL RISØR!

 

Overnatting

De som ”kommer først til mølla” kan overnatte på Finnøya. To overnattinger inkludert mat koster kr 500,- pr person. Det er også mulighet for å overnatte i telt på området. Risør hotell har også tilbud til seilere med familier denne helgen. Referanse: Risør seilforening.

You may also like...