NSF satser på nye trenere

Det er en utfordrerne jobb å lære en gruppe 7 – 10 åringer å seile.  NSF inviterer til gratis seminar for nybegynnertrenere lørdag 1. februar, på  UBC, Ullevål Stadion. For alle med interesse for nybegynneropplæringen møter opp kl 1100. En av Norges mest erfarne barneidrettstrener vil være med på å holde foredraget. NSF ser frem til et lærerikt seminar.

Ulike målsetninger – Noen barn trenger store utfordringer, mens andre barn er redde og skeptiske. Noen barn tilegner seg kunnskap gjennom teori, mens andre er praktikere. Andre igjen har problemer med ta imot beskjeder og noen står som tente lys og «sluker» all informasjon.

Mye å tenke igjennom – Hvordan skal man lede en slik gruppe? Hvordan skal man skape begeistring og engasjement? Hvordan skal man få flest mulig til oppleve den deilige mestringsfølelsen, og dermed fortsette med seiling? Hvor rask progresjon kan man legge opp til? Når skal barna lære å krysse? Når skal de få lov til å seile regatta?

Det er kanskje den ultimate pedagogiske utfordringen – Per Christian Bordal

Besøk av en erfaren aktivitetsleder – Det finnes ingen fasitsvar på noe av dette, men det finnes utvilsomt metoder som er bedre enn andre. Ronnie Holmen er en av Norges mest erfarne aktivitetsledere for barn, og innleder med: Hva er en god barneidrettstrener?

En treningsmal – Videre skal vi diskutere oss frem til løsninger på forskjellige utfordringer relatert til nybegynneropplæring i seiling. Et av målene for dagen er å sitte igjen med en mal for hvordan de 10 første treningsøktene på nybegynnerkurset kan se ut.

De som vil forberede seg til seminaret anbefales og kjøpe bøkene:

Vi håper at alle seilforeninger som driver med nybegynneropplæring av barn møter opp denne dagen. Seminaret begynner kl. 1100 og er ferdig kl. 1700 på UBC, Ullevål Stadion (http://www.ubc.no/Kontakt/Slik-finner-du-oss/ ). Seminaret er gratis (inkl. lunsj), men NSF oppfordrer altså alle til å kjøpe de to ovennevnte bøker før seminaret.

Påmeldingsfrist innen mandag 27. februar. 

Påmelding via SEILmagasinet her.

You may also like...