Ranking regler

Disse ranking regler beskriver kriterier for sammenlagt ranking for RS Feva klassen og teller for uttak til kvote begrensede nasjonale og internasjonale mesterskap. RS Feva er en rekrutterings klasse og rakning regler skal reflektere dette.

Klasseklubben følger de bestemmelser som er satt i henhold til «Bestemmelser om Barneidrett» satt av Norges Idrettsforbund.

http://www.nif.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/Sider/default.asp

Ranking Regattaer:

 • For sammenlagt ranking 2013 teller de 4 Havfonn Cup (NC) seilaser beskrevet i terminlisten. NM teller ikke i ranking for totalresultat 2013.

Tellende seilaser:

 • Strykninger i rankings seilaser følger bestemmelser for NC seilaser.
 • Sammenlagt resultat beregnes ihht lavpoengsystem i seilreglementets appendiks A hvor man teller alle enkeltseilaser i de 4 Havfonn Cupene med følgende strykninger:
  • 1-4 seilaser; Ingen styrkninger
  • 5-10 seilaser: 1 strykning
  • 10-15 seilaser: 2 strykninger
  • 15-20 seilaser: 3 strykninger
  • 20-25 seilaser: 4 strykninger
  • Over 25 seilaser: 5 strykninger

Besetning ombord:

 • For tellende seilas skal minst 1 av båtens faste mannskal gjennomføre seilasene for at de skal være tellende.
 • Hvis mulig skal begge båtens faste mannskaper gjennomføre alle seilaser båten deltar i. En båt kan delta i seilaser med ett reservemannskap dersom det foreligger gode grunner for dette. Grunner som gjelder er dokumentert sykdom, skade, jobb, skole eller andre viktige personlige årsaker.
 • Man kan ikke hente seilere fra en annen båt som ønsker å oppnå tellende rakning for en seilas. Dersom seilere fra to ranking seilende båter slår seg sammen til ett lag for en seilas så må man velge hvilken båt som skal oppnå ranking for denne seilasen. Arrangør må da gjøres spesiellt oppmerksom på dette før seilasen.
 • Dersom en besettning bryter opp og avslutter samarbeidet i løpet av en sesong og det formes ett nytt lag, så skal man velge en båt hvor ranking fortsetter. Ranking til nytt besetningsmedlem strykes.

Styret i klasseklubben kan vedta at en båt skal score DNC i en seilas hvor man har en bekreftet situasjon om at endringer i båtens faste mannskap skyldes spekulasjon for å skape en fordel. Før en slik straff inntreffe skal det kalles inn til høring før avgjørelsen treffes. Når avgjørelsen er gjort er den endelig og kan ikke ankes.

Aldersgrenser:
Følgende er aldersgrenser for Ranking til Havfonn cup, NM og andre termin festene regattaer. Aldersgrenser følger bestemmelser for barneidrett i Norge og gjelder fra det året de fyller år.

 • Opp til 10 år kan delta i Havfonn Cup og alle skal premieres. De skal ikke rangeres.
 • 11 – 12 år kan delta i Havfonn Cup og alle skal premieres.
  • Havfonn Cup regnes som en regional regatta og denne aldersgruppen rangeres sammen med de andre seilere i hver Havfonn Cup og i total ranking for året.
  • Kan ikke delta i NM og internasjonale regattaer.
 • 13 – 17 år kan delta i alle seilaser og dette er hovedgruppen for RS Feva regattaer
 • 18 – skal i utgangspunktet ikke delta, se dog nedenfor.
  • Om ett barn i aldersgruppen opp til 17 år ønsker å seile sammen med en over 18 år, kan de delta i seilaser som inngår i Havfonn Cup og andre terminfestede regatter, dog ikke i NM. Barnet vil da premieres for denne seilasen men medseiler over 18 år premieres ikke. Båter med medseiler over 18 år om bord teller ikke i den totale Havfonn Cup. Poengberegning i Havfonn Cup sammenlagt skal beregnes som om båter med medseilere over 18 år ikke ha deltatt.

Legg igjen en kommentar