Referat fra årsmøte 2013

Årsmøte 2013: Alle som ville kunne delta, og mange satt pris på å få litt informasjon om hva klasse klubben egentlig driver med. Foto: Carl Hermann Corneliussen

RS Feva Klasseklubb årsmøte ble avholdt lørdag 18. mai kl. 18:00 til 18:30 på Fjærholmen, Tønsberg i forbindelse med Pinse leier.

Møte ble avholdt ute og vi hadde deltakere fra følgende klubber tilstede: Oslo,
Bærum, Asker, Moss, Risør, Åsane og Tønsberg.

Årsmøte Norsk RS Feva klasseklubb, Fjærholmen 18 mai kl 1800

 1. Innkalling og saksliste ble godkjent
 2. Allan Bjørnstad ble valgt til møteleder, og Per Christian Bordal til referent.
 3. Leder Allan Bjørnstad orienterte om klubbens styre og aktiviteter siden oppstart. Videre ble det informert om:
 • Det ble informert om kommunikasjonskanaler. Klubben har 3 kommunikasjonskanaler:
 • Email fevaklubben.norge@gmail.com Informasjon til foreninger og kontakter
 • WEB www.feva.no «offisiell info» til alle interesserte
 • Facebook «lukket gruppe» til mer uformell kommunikasjon https://www.facebook.com/groups/215548178584581/#!/groups/215548178584581/
 • Terminliste 2013/14 – oppfordring om større innslag av aktivitet på vestlandet og midt-Norge.
 • Seilnummer register. Oppfordring om at alle foreninger og eiere av privatbåter sender inn seilnummer og eierinfo til per.christian@seiling.no
 • Per Christian informerte om Havfonns og NSFs støtte til Feva klassen, og oppfordret til inspill på aktiviteter/prosjekter som kan bygge klassen sterkere.
 • Videre ble det kort informert at det nå finnes håndbok, klasseregler og regler for Havfonn Cup tilgjenglig på www.feva.no

4. Valg: Vi hadde ett valg av nye styremedlemer og det nye styret ser slik ut:

 • Leder Allan Bjørnstad, Asker
 • Styremedlem / Økonomi ansvarlig Pål Stiansen, Asker
 • Styremedlem Trude Halvorsen, Risør
 • Styremedlem / Region Vest Håkon Jelstad, Åsane
 • Styremedlem Jon Erik Thurmann – fra høsten 2013, Bærum
 • (Anne Wichstrøm blir med til Jon Erik har mulighet)
 • Ungdoms representant Carl Hermann Corneliussen, Asker
 • Observatør og Representant fra NFS Per Christian Bordal, NSF

5. Eventuellt:

 • Ingen ting ble tatt opp

Møtet ble hevet kl 18:30

You may also like...