Seiling anno 2020

I SEILmagasinets artikkel om hvordan vi seiler i 2020 blir Feva-seiling dratt fram som et godt eksempel. Å kunne stille båter til disposisjon for seilerne, som gjort i Moss Raymarine Race, setter seiling i et helt annet lys. At det bare er å komme og delta, det blir jo nesten for enkelt? Framtidsforskere mener dette kan være veien til seiling i fremtiden. Les hele artikkelen i SEILmagasinet 7/2013 og 8/2013. 

You may also like...