Sponsor informasjon

Klasseklubben jobber pr nå ikke aktivt med noen nye sponsor avtaler.

Havfonn AS sponser NFS for arbeid rundt RS Feva med en sum for videre arbeid i 2013.
Disponering av midler gjøres av NSF, Per Christian Bordal. Kom gjerne med innspill til ham om dere har behov for midler til aktiviteter og innkjøp.

Alle klubb eide båter som skal delta i Havfonn Cup (NC) og NM skal føre Havfonn merke. Dette vil bli fortløpende delt ut ved behov under arrangement.

Klubbene kan selge egen sponsor avtaler til klubb båtene i tillegg til Havfonn avtalen. Seilere under 16 år kan ikke motta sponsor støtte direkte selv.

Legg igjen en kommentar